ВЫСТАВКЕ — БЫТЬ

Categories:  Общие новости

Выставке Товарищества русских художников Молдовы ко дню России в выставочном зале сх Молдовы им. К. Брынкуш — БЫТЬ

письмо

Nr. 108
din Aprilie 19, 2006
Către
Dl Sulin Serghei
Preşedintele Tovarişcestva russkih hudojnicov Moldovî

Stimate Domnule Preşedinte al Tovarişcestva russkih hudojnicov Moldovî, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova a aprobat calendarul desfăşurării expoziţiilor, pentru anul 2007, în sala mare şi sala mică, a Centrului Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP (CECBR), inclusiv expoziţia Creanga Rusă al arborelui creativităţii din Moldova, cu desfăşurarea în perioada 05 Iunie (Marţi) — 15 Iunie (Vineri).

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova (UAP), acţionînd statutar, în scopul asigurării unui climat favorabil creativităţii, a încheiat cu Primăria Municipiului Chişinău şi Euro-ArtLuxemburg, contractatul de parteneriat asupra desfăşurăriila Chişinău, a expoziţiei de artă grafică de Salvador Dali, orientativ de la 15 Mai pînă la 15 Iunie 2007.

Implicit, organizarea expoziţiei lui Salvador Dali atrage operarea unor modificări în desfăşurarea programului expoziţional al UAP. Concret, expoziţia Creanga Rusă al arborelui creativităţii din Moldova, urmează să se desfăşoare calaendaristic în termenii prestabiliţi, dar în sala mică. Adică expoziţia nicidecum nu se contramandează precum afirmaţi Dv, că v-ar fi informat subsemnatul (în paranteză fie spus, dezavuez că aş fi făcut asemenea afirmaţii).

Cu respect,
Tudor Braga, director CECBR